wingelogo


 

Service

För att kunna ge komplett service till dig som kund har vi flera fullutrustade servicebilar som med kort varsel kan nyttjas till mindre projekt. Vi har även en organisation som tillser att eventuella anmärkningar under garantitiden hanteras på ett effektivt och professionellt sätt.

Samverkansprojekt

Vi hjälper gärna till att utveckla er idé till ett färdigt projekt. I ett samverkansprojekt tar vi gemensamt fram de förutsättningar som gäller för projektet och genomför en projektering och produktion tillsammans er. Under hela processen styr vi gemensamt mot uppställda mål som t ex ekonomi, tid, kvalitet och miljö.

Byggentreprenader

Vår organisation har mångårig erfarenhet av entreprenadverksamhet. Vi utför stora som små projekt i alla typer av entreprenadformer. Vårt verksamhetsområde omfattar allt från offentliga miljöer till kontor, skolor och industribyggnader. Våra kunder är bland annat professionella fastighetsägare och dess hyresgäster, projektutvecklare och den offentliga sektorn.