wingelogo


 

Winge Bygg är det lokala företaget med det stora företagets erfarenhet. Våra kunder är privata fastighetsägare, stat, kommuner och landsting.

Vi utför alla typer av entreprenader och vår huvudsakliga sysselsättning är ny-, om- och tillbyggnader av skolor, förskolor, idrottshallar, kontor och industribyggnader.

Våra ledord är förtroende och långsiktighet. Vi eftersträvar ett långsiktigt samarbete med våra kunder och är övertygade om att ett ömsesidigt förtroende är en förutsättning för att lyckas.