wingelogo

VIRASKOLAN, UPPLANDS VÄSBY

BESKRIVNING

Viraskolan i Upplands Väsby är en nyproduktion av en skola för ca 420 elever, fördelat på årskurserna F-6. Det skall även byggas ett separat skyddsrum som hör till skolan.
 
Skolan förses även med ett komplett tillagningskök.
 
Konstruktionen utgörs av en pålad platta på mark, stomme av stål och håldäck, utfackningsväggar samt fasadskiva av fibercement. Byggnaderna värms med radiatorer försörjda via en ny bergvärmepumpsinstallation.
 
Under hela projekttiden kommer skolverksamhet att bedrivas i den intilliggande befintliga skolbyggnaden vilket ställer stora krav på säkerhet under produktionen.
 
Byggnaden projekteras och produceras i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver.

OMFATTNING 
Ca 4500 kvadratmeter 

BYGGTID 
Maj 2021 – Maj 2025 

PROJEKTSUMMA 
Ca 133 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad enligt ABT 06

BESTÄLLARE 
Upplands Väsby Kommun

PROJEKTETS ADRESS 
Viravägen 5, Upplands Väsby

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                   Martin Windolf 
Platschef:                      Thomas pirard
Projektingenjör:           David Kaplan
Arbetsledare:                Niclas Axelsson
Projekteringsledare:    Martin Windolf