wingelogo

VATTMYRA FSK, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING
Uppdraget avser rivning och återuppbyggnad av Vattmyra förskola.
 
Förskolan, som är en av Järfälla Kommuns konceptförskolor, inrymmer 9 förskoleavdelningar.
 
Byggnaden som är i två plan utformas med stomme av prefabricerad betong på en pålad och fribärande platta på mark.
 
Fasaden utgörs av en blandning av klinker, fasadtegel och fasadskivor och taktäckningen består av bandtäckt plåt och sedum.
 
Runt halva byggnaden löper en kombinerad sovterrass/utrymningsväg som bärs av limträ.
 
Byggnaden försörjs av fjärrvärme från den intilliggande skolan.
 
Förskolans brandskydd säkerställs med en installation av boendesprinkler.
 
I anslutning till byggnaden iordningställs en ny förskolegård med nya ytskikt och ny lekutrustning.
 
Förskolan utformas och uppförs till klassning Miljöbyggnad med betyg lägst Silver.

OMFATTNING 
Ca 1400 kvadratmeter 

BYGGTID 
Mars 2019 – Augusti 2020 

PROJEKTSUMMA 
Ca 55 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE 
Järfälla kommun

PROJEKTETS ADRESS 
Hästskovägen 28, 177 39 Järfälla

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                 Martin Windolf 
Platschef:                    Per-Johan Johansson 
Projektingenjör:         Niklas Georgsson 
Arbetsledare:              Roberth Eriksson  Projekteringsledare:  Martin Windolf