wingelogo

SKÖNSTAHOLMSSKOLAN, FARSTA

BESKRIVNING
Skönstaholmsskolan, som är byggd 1954, har 10 huskroppar. Entreprenaden omfattar ombyggnad och verksamhetsanpassning av hela skolan.
 
I ombyggnationen ingår omfattande invändig sprängning och bergschakt för att möjliggöra nya teknikutrymmen.
 
Då fasaden är skyddad måste alla nya funktioner och behov lösas invändigt i byggnaderna och detta har medfört att befintlig stomme måste byggas om, förstärkas och kompletteras för att möjliggöra nya ytor.
 
I samband med verksamhetsanpassningen installeras ett nytt tillagningskök för 450 portioner.
 
El- och VVS-system byts i hela skolan. 
 
Skönstaholmsskolan ligger mitt i ett bostadsområde vilket ställt stora krav på information till närboende samtidigt som produktionsmetoder anpassats för att minimera buller- och trafikstörningar.
 
Byggnaden är kulturklassificerad Grön av Stockholms Stadsmuseum.

OMFATTNING 
4700 kvadratmeter 

BYGGTID 
Nov 2020 – Maj 2022 

PROJEKTSUMMA 
Ca 80 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Utförandeentreprenad enligt AB04

BESTÄLLARE 
Skolfastigheter i Stockholm AB

PROJEKTETS ADRESS 
Lördagsvägen 20, Farsta

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                   Martin Windolf 
Platschef:                      Joachim Graflind
Projektingenjör:           Niklas Georgsson
Arbetsledare:                Jonas Boström
Arbetsledare:                Dan Olsson