wingelogo

SKÄLBY FSK, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING
Projektet på Skälby förskola avsåg att konvertera mottagningsköket till ett tillagningskök samt renovera tillhörande utrymmen i skolan.
 
Förutom ombyggnad av köket byggdes ett teknikrum om cirka 30 m2 till i anslutning för att få plats med det nya ventilationsaggregatet.
 
Nya kyl- och frysrum samt källsorteringsrum monterades med tillhörande kyla.
 
Vid varuintaget byggdes ny lastramp och ny mat- och fettavskiljare installerades.
 
Ombyggnaden skedde utan att verksamheten minskades på förskolan, som bedrevs i angränsande lokaler. Provisorisk bespisning användes av skolan under hela byggtiden.
 

OMFATTNING
200 kvadratmeter

BYGGTID
September 2019 - Februari 2020

PROJEKTSUMMA
8 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Järfälla kommun

PROJEKTETS ADRESS
Flintvägen 29, 175 68 Järfälla

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Sten Georgsson
Platschef:                        Eric Wallin
Arbetsledare:                 Daniel Knapp
Projekteringsledare:     Per Ivarsson