wingelogo

SILVERSKATTEN, SIGTUNA

BESKRIVNING 
Entreprenaden omfattar att på 
generalentreprenad uppföra en nybyggnad av 
förskola, fyra avdelningar i två våningsplan, 
inklusive ett soprum samt yttre förskolemiljö. 

Byggnadens konstruktion utgörs av platta på 
mark med en stomme av smide och 
platsgjutet betongbjälklag. Ytterväggar och 
yttertak platsbyggs med lösvirke. 

Gårdens utformning ska stödja den 
pedagogiska verksamheten. Gården ska delas 
in i olika pedagogiska rum som inspirerar 
barnen till olika aktiviteter. I övrigt ska gården 
utrustas med skärmtak utformad för utevila, 
barnvagnsförråd och lekmaterialförråd. 

Förskolan byggs ihop med en befintlig skola 
som även försörjer förskolan med fjärrvärme 
via kulvert. Skolan kommer även att försörja 
förskolan med mat varför inget storkök byggs. 

Gestaltningen av förskolan har varit viktig i 
projektet vilket visat sig bl a genom att tak 
utgörs av skiffer och sedum medan 
ytterväggarna utgörs av panel, skiffer och 
cortenplåt. 

OMFATTNING 
ca 1100 kvadratmeter

BYGGTID 
Juni 2017- November 2017

PROJEKTSUMMA 
Ca 44 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Generalentreprenad enl AB 04

BESTÄLLARE 
Sigtuna kommun

PROJEKTETS ADRESS 
Blomstervägen, Märsta

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                 Martin Windolf 
Platschef:                    Mikael Södergren 
Projektingenjör:         Niklas Georgsson 
Arbetsledare:              Calle Ivarsson