wingelogo

RAMVIKSVÄGENS FSK, STUREBY

BESKRIVNING
Projektet Ramviksvägens förskola omfattade projektering och produktion av en ny förskola med 7 avdelningar.
 
Innan produktionen kunde starta genomfördes en omfattande marksanering då befintliga fyllnadsmassor inte uppfyllde gällande gränsvärden.
 
Inför grundläggning genomfördes sprängning för att möjliggöra en källarvåning på byggnaden.
 
Uppvärmning av den nya byggnaden sker med en nyinstallerad bergvärmeanläggning.
 
Stommen är en kombination av betongprefab och platsbyggd träkonstruktion och fasad utgörs av fasadskivor och taket är av bandtäckt plåt.
 
Ramviksvägens förskola ligger mitt i ett bostadsområde vilket ställt stora krav på information till närboende samtidigt som produktionsmetoder anpassats för att minimera buller- och trafikstörningar.
 
Byggnaden projekterades och producerades i enlighet med kraven för Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver.

OMFATTNING 
1600 kvadratmeter 

BYGGTID 
Nov 2020 – Maj 2022 

PROJEKTSUMMA 
Ca 43 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad enligt ABT06

BESTÄLLARE 
Skolfastigheter i Stockholm AB

PROJEKTETS ADRESS 
Ramviksvägen 205, Stureby

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                   Martin Windolf 
Platschef:                      Joachim Graflind
Arbetsledare:               Isak Emanuelsson