wingelogo

KOPPARVÄGENS FSK, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING
Kopparvägens förskola är en nyproduktion av 
förskola i två plan med 5 avdelningar, som 
ersätter den tidigare förskolan som brann. 

Byggnadens konstruktion utgörs av platta på 
mark med en stomme av smide och 
platsgjutet betongbjälklag. Ytterväggar och 
yttertak platsbyggs med lösvirke. 

Innan produktionsstart saneras marken från 
tidigare föroreningar, t ex PCB. Ca 20 cm över 
hela den berörda markytan tas bort och 
djupare sanering utförs på några ställen. 

Byggnaden projekteras och produceras i 
enlighet med Miljöbyggnad Guld och 
certifieras senast två år efter godkänd 
slutbesiktning. 

Värmemässigt försörjs byggnaden med en 
nyinstallerad bergvärmeanläggning som även 
producerar frikyla. 

I byggnaden installeras ett nytt storkök för 
tillagning av mat. Ny kylinstallation utförs för 
köket. 

Hela byggnaden förses med vattensprinkler. 
 

OMFATTNING 
Ca 1200 kvadratmeter 

BYGGTID 
Juni 2016 – November 2017 

PROJEKTSUMMA 
Ca 45 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad enl ABT 06 

BESTÄLLARE 
Järfälla kommun 

PROJEKTETS ADRESS 
Kopparvägen 55, Järfälla 

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                  Martin Windolf 
Platschef:                     Pierre Dahlström 
Projektingenjör:          Niklas Georgsson 
Arbetsledare:               Oscar Ek 
Projekteringsledare:   Martin Windolf