wingelogo

KOLARÄNGSSKOLAN, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING
Projektet på Kolarängsskolan avsåg att konvertera mottagningsköket till ett tillagningskök samt renovera tillhörande utrymmen i skolan.

För att få plats med detta byggdes en våning till där köket var placerat för det nya fläktrummet. Nya kylaggregat placerades på taket bredvid.

Ny spiraltrappa kompletterades också för åtkomst till det nya fläktrummet.

I köket byggdes nya kyl- och frysrum samt ny storköksinredning. Fönster i fasad byttes också ut.

Ny fett- och matavskiljare installerades under mark utanför köket samt nya skärmtak vid varutransporten.

Ombyggnaden skedde utan att verksamheten minskades på förskolan som bedrevs i angränsande lokaler. Provisorisk bespisning användes av skolan under hela byggtiden.

OMFATTNING
450 kvadratmeter

BYGGTID
Februari 2020 - November 2020

PROJEKTSUMMA
12 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Järfälla kommun

PROJEKTETS ADRESS
Kolarängsvägen 4, 175 75 Järfälla

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                      Sten Georgsson
Platschef:                         Eric Wallin
Arbetsledare:                  Daniel Knapp
Projekteringsledare:      Per Ivarsson
Projektingenjör:              Niklas Georgsson