wingelogo

KASTRUP 11.1, KISTA

BESKRIVNING 
Förskolan på Kastrupgatan i Kista brandskadades i samband med Husbykravallerna 2013.
 
Byggnaden var framförallt vattenskadad efter räddningstjänstens släckningsinsatser, men vissa delar var även rökskadade.
 
Denna entreprenad startade när större delen av rivningen var utförd och omfattade en komplett invändig återuppbyggnad av förskolan.
 
I entreprenaden ingick dessutom att leverera en ny elanläggning samt en ny VVS-anläggning.
 
Förskolan innehåller förutom dagrum, omklädningsrum och toaletter

OMFATTNING 
Ca 600 kvadratmeter

BYGGTID 
Oktober 2013 - December 2013

PROJEKTSUMMA 
Ca 5,1 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad enl ABT06

BESTÄLLARE 
Brf Brandsö - Trygg Hansa

PROJEKTETS ADRESS 
Kastrupgatan 15, Kista

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                   Sten Georgsson
Platschef:                      Jan-Erik Högback 
Projekteringsledare:   Sten Georgsson