wingelogo

KÄPPALA SKOLA, LIDINGÖ

BESKRIVNING 
Den befintliga låg-, mellan- och högstadieskolan byggs ut med undervisningslokaler om ca 400 m2. Tillbyggnaden består av två studierum, två grupprum, en hemvist/allrum, ett personalrummet kontor, fem WC-rum, ett kapprum, ett förråd samt korridorer.
 
Den valda konstruktionslösningen innebär en konstruktion med prefabelement i betong med stålpelare och balkar i mitten längs huset. Takkonstruktionen består av uppstolpade takstolar av trä med råspont och bandtäckning av plåt. Fasaden utförs murad i helstenstegel i förband lika befintlig byggnad.
 
I tillbyggnaden installeras en handikapphiss.
 
I samband med att VVS nyinstalleras i tillbyggnaden byggs befintligt fläktrum om och omkringliggande verksamheter och lokaler påverkas under ombyggnationen.
 
Då om- och tillbyggnaden utförs med pågående verksamhet i angränsande lokaler ställs stora krav på anpassade produktionsmetoder. I direkt anslutning till arbetsplatsen ligger dessutom skolgården, vilket ställer höga krav på avspärrningar och ledsagare.

OMFATTNING 
Ca 400 kvadratmeter

BYGGTID 
Mars 2016- Maj 2017

PROJEKTSUMMA 
Ca 12 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad enl ABT06

BESTÄLLARE 
Lidingö Stad

PROJEKTETS ADRESS 
Killingevägen 13, Lidingö

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                 Martin Windolf
Platschef:                    Mikael Södergren 
Arbetsledare:              Calle Ivarsson
Projekteringsledare:  Martin Windolf