wingelogo

KÄLLTORPSKOLAN, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING

Projektet Källtorpskolan omfattar både en nyproduktion av skola och en ombyggnad av befintlig skola.

Inför produktionen rivs en befintlig skolbyggnad för att ge plats åt den nya grundsärskolan.

Nyproduktionen omfattar nybyggnad av en grundsärskola för elever i årskurs 7-9. Byggnaden utförs med en stomme av limträ på en pålad platta av betong. Stommen kompletteras med prefabricerade tak- och bjälklagselement med trästomme.

Den nya byggnaden projekteras och produceras i enlighet med kraven för Miljöbyggnad silver. Byggnaden skall även uppfylla kraven för Noll CO2.

Ombyggnationen av den befintliga Källtorpskolan omfattar renovering av kök och matsal med tillhörande utrymmen. Nytt storkök och nya installationer installeras.

På taket av den befintliga skolan uppförs ett nytt fläktrum för att inrymma de kompletterande installationerna.

Entreprenadarbetena utförs samtidigt som full skolverksamhet pågår i den befintliga skolan.

OMFATTNING 
Ca 1800 kvadratmeter nybyggnad, ca 1000 kvadratmeter ombyggnad

BYGGTID 
Jul 2022 – Jun 2024 

PROJEKTSUMMA 
Ca 135 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad enligt ABT 06

BESTÄLLARE 
Järfälla Kommun

PROJEKTETS ADRESS 
Källtorpsvägen 10, Järfälla

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                   Martin Windolf 
Platschef:                      Johan Tibbelin
Projektingenjör:           David Kaplan
Projekteringsledare:    Martin Windolf