wingelogo

JUNGFRUSUNDS FSK, EKERÖ

BESKRIVNING 
Projektet är utvecklat av UnitEducation AB med arkitekt Tobias Hindersson.
Jungfrusunds förskola är en nyproduktion av 
förskola i två plan inrymmande 8 avdelningar 
för totalt ca 140 barn. 

Förskolan är en konceptförskola där system- 
och materialval är standardiserade i syfte att 
reducera kostnader och produktionstid utan 
att för den skull göra avkall på kvalitet. 

Byggnadens konstruktion utgörs av 
fribärande, pålad platta på mark med en 
överbyggnad med stomme av stål och betong. 

Fasad och takbeklädnad har anpassats för att 
byggnaden ska smälta in i den intilliggande 
miljön vid Jungfrusunds marina. 

Förskolan utrustas med ett mottagningskök. 

Byggnaden värms med golvvärme som 
försörjs från en egen bergvärmeanläggning. 

För att möjliggöra uthyrning av vissa delar 
projekteras och utförs delar av förskolan som 
samlingssal. 

I entreprenaden ingår dessutom att uppföra 4 
mindre byggnader på gården i anslutning till 
förskolan. 

OMFATTNING 
1360 kvadratmeter BTA

BYGGTID 
April 2017 – Juni 2018 

PROJEKTSUMMA 
Ca 27 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad enl ABT 06

PROJEKTUTVECKLARE
UnitEducation AB
Arkitekt: Tobias Hindersson

BESTÄLLARE 
UnitEducation AB

PROJEKTETS ADRESS 
Ångkvarnsvägen 1, Ekerö 

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                   Martin Windolf 
Platschef:                      Mikael Södergren 
Projektingenjör:           David Kaplan 
Arbetsledare:                Calle Ivarsson 
Projekteringsledare:    Martin Windolf