wingelogo

JAKOBSBERGSSKOLAN KULTURSCEN, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING
Projektet avsåg ombyggnad av aulan i Jakobsbergsskolan.
 
Helt ny AV-utrustning har installerats med ny ljudanläggning, projektor med tillhörande filmduk och belysning. Styrning av detta utgörs av nytt ljud-bord för ljud, ljus och bild.
 
Lingångar och rå anpassades och förlängdes för det nya ändamålet och handspel har ersatts med motorvinsch.
 
Akustiska åtgärder har också utförts med ny väggpanel på bakvägg och sidor.
Nytt sminkbord har också monterats i logen.

OMFATTNING
Ombyggnad ca 500 kvadratmeter

BYGGTID
September 2020 – December 2020

PROJEKTSUMMA
Ca 7 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl. ABT 06

BESTÄLLARE
Järfälla kommun

PROJEKTETS ADRESS
Mälarvägen 2, 177 41 Järfälla

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Sten Georgsson
Platschef:                        Eric Wallin
Arbetsledare:                 Daniel Knapp
Projektingenjör:             Niklas Georgsson