wingelogo

JAKOBSBERGSSKOLAN BYGGNAD 08, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING
Uppdraget avser ombyggnad av befintlig kulturskola till yrkesskola för svetsare, elektriker, målare mm.
 
I och med att utbildning för yrkesverksamhet skulle bedrivas ställdes höga krav på installationer då 20 svetsbås byggdes.
 
Rum för lödning, VVS-verkstad, mekanisk verkstad och målning utfördes också.
 
Ytskikten renoverades i samband med den nya rumsbildningen samt befintlig hiss rustades upp för att kunna fungera med den nya verksamheten.
 
Utanför byggnaden utfördes en inhägnad för gasförvaring med container.

OMFATTNING
Ombyggnad ca 2000 kvadratmeter

BYGGTID
Augusti 2019 – Juni 2020

PROJEKTSUMMA
Ca 35 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl. ABT 06

BESTÄLLARE
Järfälla kommun

PROJEKTETS ADRESS
Mjölnarvägen 8, 177 41 Järfälla

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Sten Georgsson
Platschef:                        Conny Aronsson
Arbetsledare:                 Jonas Boström
Projektingenjör:            Niklas Georgsson