wingelogo

HAGNÄSSKOLAN, KUNGSÄNGEN

BESKRIVNING
Hagnässkolan är byggd i omgångar under 1970- och 1980-talet och var i stort behov av renovering.
I samband med denna renovering rivs befintlig länkbyggnad om ca 800 m2 och en ny länkbyggnad på ca 1000 m2 uppförs.

Ca4800 m2 befintliga skollokaler ytskiktsrenoveras genom att alla golv och tak rivs och ersätts med nya och alla övriga ytor målningsbehandlas.

I renoveringen ingår också att byta ut den befintliga värmeanläggningen som tidigare bestod av vattenburen el resp direktverkande el till en ny bergvärmeanläggning med radiatorer och golvvärme. 3 st nya bergvärmepumpar installeras och ca 20 energibrunnar borras.
Hela ventilationsanläggningen rivs och ersätts med 5 st nya luftbehandlings-aggregat.

Den nya länkbyggnaden uppförs i ett plan med stomme av stål och limträ. Ett entresolbjälklag i hdf utgör nytt fläktrum.

Produktionen uppdelas i tre etapper och under hela produktionstiden kommer verksamhet att pågå i angränsande lokaler.

 

OMFATTNING
Ca 5.800 kvadratmeter

BYGGTID
Mars 2016 – Oktober 2017

PROJEKTSUMMA
Ca 65 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Upplands-Bro kommunfastigheter

PROJEKTETS ADRESS
Hagnäsvägen 1, Kungsängen

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                   Martin Windolf 
Platschef:                       Jan-Erik Högback
Projektingenjör:           Niklas Georgsson
Projekteringsledare:    Martin Windolf