wingelogo

FYRSPANNSVÄGENS FSK, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING 
Fyrspannsvägens förskola är en nyproduktion 
av förskola i ett plan med totalt 6 avdelningar. 
Förskolan är dimensionerad för ca 90 barn.  

Byggnaden har en H-form med förskolelokaler 
med entré i en länga i söder, en länga med 
teknik, personaldel och tillagningskök i norr 
och en förbindande del med matsal där 
emellan. 

Grundläggning utgörs av platta på mark och 
innan grundläggning har sprängning utförts. 

Stommen utgörs av en träkonstruktion med 
bärande träpelare och yttertaket består av 
papp och plåt på en konstruktion av limträ- 
och kertobalkar. 

Fasaderna utförs av en spårad genomfärgad 
fibercementskiva i grå kulör. 

Byggnaden värms genom såväl golvvärme 
som radiatorer som försörjs från en egen 
bergvärmeanläggning. 

I byggnaden installeras ett nytt storkök för 
tillagning av mat för ca 110 personer. Ny 
kylinstallation utförs för köket. 

Byggnaden projekteras och produceras i 
enlighet med Miljöbyggnad Silver. 

OMFATTNING 
ca 800 kvadratmeter BTA

BYGGTID 
April 2017 – Juni 2018 

PROJEKTSUMMA 
Ca 38 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE 
Järfälla kommun

PROJEKTETS ADRESS 
Fyrspannsvägen 7, Järfälla

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                 Martin Windolf 
Platschef:                    Per-Johan Johansson 
Projektingenjör:         Niklas Georgsson
Arbetsledare:              Roberth Eriksson
Projekteringsledare:  Martin Windolf