wingelogo

FREDSBORGSKOLAN, ÖSTERÅKER

BESKRIVNING
Projektet är utvecklat av UnitEducation AB med arkitekt Tobias Hindersson.
Projektet omfattar nybyggnad av en skola för 
årskurserna F-6 och nybyggnad av en förskola 
med 6 avdelningar. 

Både skolan och förskolan är utvecklade som 
konceptbyggnader där system- och 
materialval är standardiserade i syfte att 
reducera kostnader och produktionstid utan 
att för den skull göra avkall på kvalitet.

Stommarna utgörs av en stål- och 
betongkonstruktion på en fribärande pålad 
grundplatta. 

Skolan inrymmer en fullstor idrottshall 20x40 
meter samt ett tillagningskök för 700 portioner.
Förskolan är utrustat med ett mottagningskök. 

Byggnaderna värms med radiatorer försörjda 
via en ny bergvärmepumpsinstallation. 

Byggnaderna är projekterade och 
producerade i enlighet med kraven i 
Miljöbyggnad Brons. 
 

OMFATTNING 
Ca 4600 + 900 kvadratmeter 

BYGGTID 
Juni 2018 – December 2019 

PROJEKTSUMMA 
Ca 95 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad enl ABT 06 i samverkan 

PROJEKTUTVECKLARE
UnitEducation AB
Arkitekt: Tobias Hindersson

BESTÄLLARE 
Turako AB 

PROJEKTETS ADRESS 
Björkängsvägen/Järnvägsbacken i Österåker 

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                   Martin Windolf 
Platschef:                      Mikael Södergren 
Projektingenjör:           David Kaplan 
Arbetsledare:                Calle Ivarsson 
Arbetsledare:                Martin Frölund 
Projekteringsledare:    Martin Windolf