wingelogo

EBBA BRAHESKOLAN, NACKA

BESKRIVNING
Projektet är utvecklat av UnitEducation AB med arkitekt Tobias Hindersson.
Ebba Braheskolan i Nacka är en nyproduktion av en skola för ca 600 elever, fördelat på årskurserna F-9.
 
I projektet ingår även ca 1.400 m2 kontor och en fullstor idrottshall. Idrottshallen är nedsänkt ca 7 meter ned i berget och på idrottshallens tak utförs en kombinerad fotbollsplan och skolgård.
 
Skolan förses med ett komplett tillagningskök som dimensioneras för ca 1000 måltider.
 
Byggnaden är gestaltad och projekterad med utgångspunkt i flexibilitet för att möjliggöra en framtida anpassning av utbildningsmiljön.
 
Konstruktionen utgörs av en stomme av stål och betong och fasadmaterial har valts med hänsyn till intilliggande bebyggelse och Kvarnholmens karaktär.
 
Under hela projekttiden kommer skolverksamhet att bedrivas i den intilliggande befintliga skolbyggnaden vilket ställer stora krav på säkerhet under produktionen.
 
Byggnaden projekteras och produceras i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver.

OMFATTNING 
Ca 7600 kvadratmeter 

BYGGTID 
Juni 2019 – Juni 2021 

PROJEKTSUMMA 
Ca 153 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad i samverkan 

PROJEKTUTVECKLARE
UnitEducation AB
Arkitekt: Tobias Hindersson

BESTÄLLARE 
Kvalitena AB 

PROJEKTETS ADRESS 
Kvarnholmsvägen 89, Nacka

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                   Martin Windolf 
Platschef:                      Mikael Södergren 
Projektingenjör:           David Kaplan 
Arbetsledare:                Calle Ivarsson 
Arbetsledare:                Martin Frölund 
Projekteringsledare:    Martin Windolf