wingelogo

DUVNÄS SKOLA, SALTSJÖ-DUVNÄS

BESKRIVNING 
Duvnäs Skola har c:a 250 elever, i årskurs F-6.
 
För att få använda det egna köket krävdes en omfattande anpassning till gällande regler för miljö- och arbetsmiljö.
 
Förutom ombyggnad av kök och personalutrymmen renoverades omklädningsrum, musikrum, matsalar teknikutrymmen och förrådslokaler.
 
Dessutom byggdes ett sophus för att hantera källsortering och ett fläktrum uppfördes på taket till byggnaden.
 
Ombyggnaden skedde utan att undervisningen minskades i skolan, vilket innebar att det var full verksamhet i angränsande lokaler. Provisorisk bespisning installerades och användes av skolan under hela byggtiden.
 
Det nya köket är dimensionerat för c:a 300 portioner.

OMFATTNING 
465 kvadratmeter

BYGGTID 
Juni 2014- November 2014

PROJEKTSUMMA 
11 miljoner kronor 

ENTREPRENADFORM 
Totalentreprenad enl ABT06

BESTÄLLARE 
Nacka kommun

PROJEKTETS ADRESS 
Duvnäsvägen 38, Saltsö-Duvnäs

WINGES ORGANISATION 
Arbetschef:                 Sten Georgsson
Platschef:                    Mikael Södergren 
Projekteringsledare:  Sten Georgsson