wingelogo

WELCOME HOTEL SPA, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING
Entreprenaden är uppdelad i två delar. En utvändig och en invändig.
 
Invändigt omfattar entreprenaden att riva och bygga om toalettgrupper och RWC i receptionen samt ny SPA anläggning med ångbastu och kallpool. SPA anläggningen byggs ihop med befintlig bastuavdelning genom att två angränsande hotellrum rivs och byggs om. Kallpoolen schaktas det ur för i krypgrunden genom att hål tas i bjälklaget. Två nya behandlingsrum byggs för att kunna erbjuda olika massage- och skönhetsbehandlingar.
 
Utvändigt omfattar entreprenaden att riva befintlig poolanläggning, insynsskydd och stödmurar. Därefter schakta för ny pool  och jacuzzi. Ett nytt teknikrum innehållande poolteknik, kemikalier samt bergvärmeanläggning grävs ner och gjuts under mark. Platta på mark gjuts som förberedelse för framtida inglasning.

Markvärme läggs ner för att hålla området snöfritt vintertid. Nytt insynsskydd byggs i lärkträ. Nya sittbänkar och blomlådor byggs och förses med belysning. Ny utvändig högtalaranläggning installeras.

OMFATTNING
Invändigt ca 200 kvadratmeter
Utvändigt ca 500 kvadratmeter

BYGGTID
September 2018 - Januari 2019

PROJEKTSUMMA
Ca 10 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Welcome Fastighets AB

PROJEKTETS ADRESS
Notarievägen 5, 175 79 Järfälla

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Sten Georgsson
Platschef:                        Eric Wallin
Projekteringsledare:     Sten Georgsson