wingelogo

STUREGÅRDEN, LIDINGÖ

BESKRIVNING
Ombyggnation av befintlig byggnad till boende för ensamkommande flyktingbarn, 15 lägenheter med 18 platser.
 
Man fick gå igenom alla ytor där stora delar fick rivas för att göra plats till nya toaletter, duschar, kontor, samvarorum samt kök.
 
Vindsplanet fick sig ett nytt bjälklag där det nya ventilationsaggregatet skulle installeras.
 
EL/VVS installationerna fick ersättas samt kompletteras för att anpassas till den nya verksamheten.

OMFATTNING
450 kvadratmeter

BYGGTID
Mars 2016 – Juli 2016

PROJEKTSUMMA
5,3 miljoner kronor
ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad

BESTÄLLARE
Lidingö Stad

PROJEKTETS ADRESS
Södra Kungsvägen 75, 181 32 Lidingö

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                   Sten Georgsson
Platschef:                      Mikael Södergren
Projekteringsledare:   Sten Georgsson