wingelogo

SÄTRA VARV,MASTFÖRRÅD, SÄTRA

BESKRIVNING
I samband med större infrastrukturarbeten i södra Stockholm behövde Sätra Båtklubbs mastförråd rivas. När ersättningsförrådet skulle byggas passade man även på att inrymma ett garage och en verkstadsdel.
 
Entreprenaden omfattade en komplett nyproduktion av förrådsdelar, verkstad och förråd samt tvättstuga.
 
Stommen utgjordes av prefabricerade stålramar med taktäckning av trp-plåt. Fasadbeklädnad av träpanel med slamfärg på regelstomme av trä.
 
Projektet komplicerades något av att byggnationen genomfördes i direkt anslutning till ett naturskyddsområde, vilket ställde stora krav på varsamhet i samband med schakt-, grundläggnings- och VA-arbeten.
 
Då marken var förorenad genomfördes även provtagningar och sedvanlig hantering av farligt avfall.
 
I entreprenaden ingick även att utföra kompletteringsbyggnad på kajen samt installera en ny mastkran.

OMFATTNING
Ca 500 kvadratmeter

BYGGTID
December 2013 – December 2014

PROJEKTSUMMA
Ca 7 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Stockholms stad, Idrottsförvaltningen

PROJEKTETS ADRESS
Sätravarvsvägen, Sätra (nr saknas)

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                  Martin Windolf
Platschef:                     Conny Aronsson
Projekteringsledare:  Martin Windolf