wingelogo

PS HAMMARBYBACKEN, STOCKHOLM

BESKRIVNING
För att kunna försörja Nacka med fjärrvärme ska Stockholm Exergi förlägga nya huvudledningar. En del i denna nydragning är den nya pumpstationen som kommer att fungera som en tryckhöjningsstation.
 
Byggnaden ligger med tre ytterväggar inne i Hammarbybacken. Endast entréfasaden är synlig utifrån.
 
Konstruktionen är i ett plan och utförs helt i betong. Som utsmyckning kläs den synliga fasaden med en kraftig spaljébeklädnad av organowood.
 
Arbetsområdet gränsar till Nackareservatet, vilket ställer stora krav på miljöarbetet i projektet.
 
I och med att byggnaden ligger i Hammarby-backen utförs hela produktionen i direkt anslutning till tredje man, inte minst under vintern då skidåkning förekommer i princip på den nyproducerade byggnaden när kompletteringsarbeten pågår.
 
Området kring arbetsplatsen är också flitigt använt vid olika motionsidrotter.

OMFATTNING
ca 500 kvadratmeter

BYGGTID
November 2019-juni 2020

PROJEKTSUMMA
Ca 16 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Utförandeentreprenad enl AB 04

BESTÄLLARE
Stockholm Exergi

PROJEKTETS ADRESS
Hammarby Fabriksväg 111, Stockholm

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                   Martin Windolf
Platschef:                      Eric Wallin