wingelogo

LSS BOENDE, JAKOBSBERG

BESKRIVNING
Uppdraget avser nybyggnad av ett LSS boende.
 
Boendet inrymmer 6 boenderum med tillhörande gemensamhetsytor.
 
Byggnaden som är i ett plan utformas med stomme av trä och fribärande platta på mark.
 
Fasaden utgörs av högkvalitativ järnvitriol-behandlad granpanel och taktäckningen består av bandtäckt plåt.
 
Byggnaden försörjs av en ny bergvärmeanläggning. Boendets brandskydd säkerställs med en installation av sprinkler.
 
Då arbetsplatsen ligger intill en förskola ställs stora krav på säkerhet för tredje man.
 
Boendet utformas och uppförs till klassning Miljöbyggnad med betyg lägst Silver.

OMFATTNING
Nybyggnad ca 600 kvadratmeter

BYGGTID
December 2020 – November 2021

PROJEKTSUMMA
22 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enligt ABT06

BESTÄLLARE
Järfälla Kommun, Järfälla

PROJEKTETS ADRESS
Terrängvägen, Jakobsberg

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:              Magnus Wiberg
Platschef:                 Per-Johan Johansson
Arbetsledare:          Roberth Eriksson
Projektingenjör:      Niklas Georgsson
Projekteringsledare:   Magnus Wiberg