wingelogo

LSS BOENDE SVEA 1, DANDERYD

BESKRIVNING
Projektet omfattade ombyggnad av befintlig fastighet från förskoleverksamhet som anpassas till LSS boende.

Komplementbyggnader och lekplatser togs bort och återställdes till nya grönytor.

Totalt resulterade detta i nio nya lägenheter, varav sex anpassade för LSS boende och tre vanliga med tillhörande personalutrymmen.

Ny planlösning, nya installationer samt nya ytskikt utfördes och anpassades för den nya verksamheten.

OMFATTNING
600 kvadratmeter

BYGGTID
April 2020 – December 2020

PROJEKTSUMMA
13 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Danderyds Kommun

PROJEKTETS ADRESS
Valevägen 12
182 61 Djursholm

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                    Sten Georgsson
Platschef:                        Oscar Ek
Arbetsledare:                 Jonas Boström
Projekteringsledare:     Per Ivarsson