wingelogo

KV HYMNEN 6, TÄBY

BESKRIVNING
Projektet omfattade att uppföra en ny byggnad om ca 235 m2 för plan 1 och ytterligare ca 115 m2 på plan 2. Byggnaden är avsedd för bisättning kombinerat med en lokal för ceremoni samt utrymmen för bärare. Totalt kommer ca 45 kistplatser att inrymmas.
 
Projektmål för byggnationen har från Täby församlings sida varit god kvalitet, stort miljötänk och passande arkitektur.
 
Byggnadens stomme utgörs av prefabricerade betongelement i de motfyllda delarna och platsbyggda lätta väggar i övriga delar. Bjälklaget utgörs av håldäcksplattor.
 
I de publika delarna av byggnaden är det genomgående hög kvalitet på ytskikt och inredning, bl a natursten och träpaneler.
 
Ny bergvärmeanläggning installerades för den nya byggnaden
 
Produktionen genomfördes med pågående verksamhet i den befintliga församlings-byggnaden.

OMFATTNING
350 kvadratmeter

BYGGTID
November 2015 – September 2016

PROJEKTSUMMA
Ca 14 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enligt ABT 06

BESTÄLLARE
Svenska kyrkan, Täby Församling

PROJEKTETS ADRESS
Krossbacken 43, Täby

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                    Martin Windolf
Platschef:                       Pierre Dahlström
Projekteringsledare:     Martin Windolf