wingelogo

KULTURHUSET, UPPLANDS VÄSBY

BESKRIVNING
Objektet avsåg nybyggnad av kulturhus att användas av hyresgästen Upplands
Väsby kommun.
 
Byggnaden är ett kulturhus och omfattar totalt ca 1400 kvm BTA-yta och utfört i två plan. Byggnaden inrymmer scenrum, loger samt tillhörande publika utrymmen för besökare.
 
Byggnaden byggdes ovanpå ett befintligt parkeringsgarage och anslöts till det befintliga Messingehuset, innehållande bl a en skola, samt till ett nytt bostadshus om 14 våningar.
 
Konstruktionen utgörs av en stål- och betongstomme med lätta utfackningsväggar och murad tegelfasad.
 
Innan uppförandet av den nya byggnaden genomfördes en del rivningar samt grundförstärkning av befintlig garagebyggnad, bl.a. genom invändig pålning.
 
Fastigheten projekterades och producerades i enlighet med kraven för Miljöbyggnad silver.

OMFATTNING
Ca 1.400 kvadratmeter

BYGGTID
Oktober 2014 – Oktober 2015

PROJEKTSUMMA
55 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Vilunda Parkering AB

PROJEKTETS ADRESS
Centralvägen 2-4, Upplands Väsby

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                   Martin Windolf
Platschef:                      Mikael Södergren
Projekteringsledare:   Martin Windolf