wingelogo

KAPELLET 1, TÄBY

BESKRIVNING
Winge har under 2016 uppfört en ny bisättningslokal åt Täby Församling. I och med detta har den gamla bisättningslokalen tjänat ut sin roll. Församlingen beslutade då att riva den gamla lokalen och uppföra en ny byggnad för församlingens fritidsverksamhet.
 
Utöver fritidslokaler inrymmer den nya byggnaden även utställningslokaler och körrum.
 
Byggnaden som är en platsbyggd träkonstruktion på en pålad betongplatta värms via radiatorer från en bergvärmeanläggning.
 
Som ett led i församlingens miljötänk utrustas även byggnaden med en solcellsanläggning för elproduktion.
 
Undercentral dimensioneras för att kunna försörja intilliggande kyrka med värme. Även serviceutrymmen för kyrkan iordningställs i den nya byggnaden, t ex handikappwc och blomrum.

 

OMFATTNING
Ca 450 kvadratmeter

BYGGTID
April 2018 - Juni 2019 

PROJEKTSUMMA
Ca 18 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Svenska Kyrkan, Täby Församling

PROJEKTETS ADRESS
Kyrkvägen 10, Täby

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                  Martin Windolf  
Platschef:                     Oscar EK
Projektingenjör:          David Kaplan  
Projekteringsledare:   Martin Windolf