wingelogo

JÄRVA BEGRAVNINGSPLATS, STOCKHOLM

BESKRIVNING
Uppdraget avser nybyggnad av ceremonibyggnad, ekonomibyggnader, byggnadsverk och finplanering av Järva begravningsplats.
 
Begravningsplatsen vänder sig till alla, oavsett tro eller avsaknad av tro. På platsen kommer det att finnas minneslund, askgravlund, urngravar och kistgravar.
 
På området byggs också en ceremonibyggnad utan trostillhörighet och byggnader för de som arbetar på begravningsplatsen och de maskiner som behövs för skötseln av området.
 
Gravkvarteren med gravplatser utformas som öar som inramas på olika sätt. Öarna är omgärdade av ett naturområde med ängsmarker och grusvägar.
 
Våtmarkerna som har anlagts vid begravningsplatsen kommer ta hand om dag- och dräneringsvatten från området. I våtmarkerna ska det planteras växter som bidrar till en biologisk rening av vattnet och våtmarkerna kommer på sikt att binda koldioxid.
 
Projektet utformas och uppförs till klassning Miljöbyggnad 3.1 med betyg lägst Silver.

OMFATTNING
Nybyggnad ca 1800 kvadratmeter fastigheter och 170.000 kvadratmeter landskap.

BYGGTID
April 2022 – December 2023

PROJEKTSUMMA
164 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Utförandeentreprenad enligt AB04

BESTÄLLARE
Stockholms Stad, Kyrkogårdsförvaltningen

PROJEKTETS ADRESS
Järvafältet, Akalla

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:              Magnus Wiberg
Platschef:                 Mikael Södergren
Arbetsledare:          Martin Frölund
Arbetsledare:          Håkan Lissdal
Projektingenjör:      Per-johan Johansson