wingelogo

GRUPPBOENDE ENLIGT LSS, ÖSTERÅKER

BESKRIVNING
Uppdraget avser nybyggnad av ett LSS boende.
 
Boendet inrymmer 6 boenderum med tillhörande gemensamhetsytor.
 
Byggnaden som är i ett plan utformas med stomme av trä och krypgrund.
 
Fasaden utgörs av målad träpanel och taktäckningen består av taktegel.
 
Byggnaden försörjs av fjärrvärme. Boendets brandskydd säkerställs med en installation av sprinkler.
 
Då arbetsplatsen ligger intill ett bostadsområde ställs stora krav på säkerhet för tredje man.

OMFATTNING
Nybyggnad ca 450 kvadratmeter

BYGGTID
December 2021 – November 2022

PROJEKTSUMMA
13,4 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enligt ABT06

BESTÄLLARE
Armada Kommunfastigheter, Åkersberga

PROJEKTETS ADRESS
Kanalvägen-Runvägen, Åkersberga

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Magnus Wiberg
Platschef:                        Roberth Eriksson
Projekteringsledare:      Magnus Wiberg