wingelogo

FTV AMF RINGEN, STOCKHOLM

BESKRIVNING
Ombyggnad av Folktandvård, där man har byggt om hela verksamheten. Till flera behandlingsrum, lab, steriliseringsrum, kontor, kök, väntrum, reception och wc.
 
Detta krävde en stor del rivning samt nya installationer såsom EL och VVS.
 
Det ställdes höga krav på oss som entreprenör när ombyggnationen skall göras när det finns flera verksamheter som är i full gång under ombyggnationen.
 
Stort fokus lades på planering, miljöhänsyn samt att arbetet skulle medföra minimala störningar för omkringliggande verksamheter.

OMFATTNING
725 kvadratmeter

BYGGTID
Januari 2017 – Maj 2017

PROJEKTSUMMA
8,5 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Generalentreprenad

BESTÄLLARE
Stam tre Ringen AB, AMF Fastigheter AB

PROJEKTETS ADRESS
Götgatan 100, 118 62 Stockholm

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                    Sten Georgsson
Platschef:                        Conny Aronsson
Projekteringsledare:     Sten Georgsson