wingelogo

FORTUM STAR, ROSERSBERG

BESKRIVNING
Nybyggnation av teknikbyggnad.
 
Byggnadens konstruktion utgörs av gjuten betongplatta på mark. Väggar och tak byggdes enligt en stålhallskonstruktion med sandwichelement samt trp takprofiler.
 
Det installerades Värmepumpar i byggnaden som skulle tillföra energi till Sigtunas fjärrvärmenätverk samtidigt som de tillförde kyla till den befintliga dataanläggningen.

OMFATTNING
500 kvadratmeter

BYGGTID
Maj 2017 – September 2017

PROJEKTSUMMA
5,5 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenör

BESTÄLLARE
Fortum Värme samägt med Stockholms stad

PROJEKTETS ADRESS
Järngatan, Rosersberg

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                    Sten Georgsson
Platschef:                        Conny Aronsson
Projekteringsledare:     Sten Georgsson