wingelogo

ENEBYBERGS GÅRD, DANDERYD

BESKRIVNING
Uppdraget omfattade ombyggnad och renovering av Enebybergs gård som utfördes som en blandad entreprenad.

Renoveringen avsåg nya invändiga ytskikt avseende tak och väggar, slipning
av befintliga trägolv samt läggning av nya trägolv och dörrar, nya styr‐ och elinstallationer samt nya VVS-installationer.

Det utfördes också en renovering och målning av fasad.
Ny bergvärmeanläggning samt utbyggnad av förrådsbyggnad med nytt miljörum har också uppförts.

OMFATTNING
550 kvadratmeter

BYGGTID
December 2019 – Juni 2020

PROJEKTSUMMA
14 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Djursholms AB

PROJEKTETS ADRESS
Rosenvägen 39, 182 45 Enebyberg

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:               Sten Georgsson
Platschef:                  Oscar Ek/Eric Wallin
Arbetsledare:            Dan Olsson