wingelogo

ACCELERATOR, STOCKHOLM

BESKRIVNING
Uppdraget avser om- och tillbyggnad av konsthall med tillhörande restaurang och kontor.
 
Byggnaden från 1930-talet har ursprungligen använts för experimentell fysik. Idag huserar flera av Stockholms universitets kultur- och estetikverksamheter på den här delen av campus.
 
Lokalerna som nu har totalrenoverats kommer att bli värdefulla tillskott till universitet. Läget precis vid tunnelbanan blir en naturlig mötesplats för studenter, anställda och allmänheten som kan ta del av utställningar, seminarier, café och restaurang.
 
Konsthallarna kommer att uppfylla ställda krav för utlåningsgaranti enligt Kammarkollegiet.
 
Då arbetsplatsen ligger mitt i campus-området ställs stora krav på säkerhet för tredje man.
 
Fastigheten har en blåklassning enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader.

OMFATTNING
Ombyggnad ca 2200 kvadratmeter
Tillbyggnad ca 245 kvadratmeter

BYGGTID
Juli 2018 – September 2019

PROJEKTSUMMA
Ca 80 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Utförandeentreprenad enl AB 04

BESTÄLLARE
Akademiska Hus AB, Stockholm

PROJEKTETS ADRESS
Frescativägen 24, Stockholm

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                   Magnus Wiberg
Platschef:                      Joachim Graflind
Arbetsledare:               Erik Sjögren