wingelogo

TUTUS DATA, DANDERYD

BESKRIVNING
Hyresgästanpassning av kontor. Där alla ytskikt renoverades, nya kök, nytt akustiktak. El samt ventilationen anpassades till den nya planlösningen.
 
Entreprenaden utfördes i 3 etapper med kvarsittande hyresgäst i avskild del i 1/3 av lokalen.
 
Detta ställde höga krav på rent bygge samt att arbetet ej skulle vara störande för verksamheten.
 
Ombyggnationen ställde höga krav på miljöhänsyn, planering samt att arbetet skulle medföra minimala störningar för hyresgästerna samt omkringliggande verksamheter.

OMFATTNING
1000 kvadratmeter

BYGGTID
November 2014 – Februari 2015

PROJEKTSUMMA
3,5 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Kungsleden Danderyd AB

PROJEKTETS ADRESS
Svärdvägen 11D, Danderyd

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                    Sten Georgsson
Platschef:                        Conny Aronsson
Projekteringsledare:     Sten Georgsson