wingelogo

TREKANTEN E3K, DANDERYD

BESKRIVNING
Hyresgästanpassning av kontor. Där alla ytskikt renoverades, nya kök. Solskyddsfilm installerades på flertalet ytterfönster. Metallpartier byttes ut till nya.
 
I våtrum installerades nytt akustiktak. Befintligt undertak av träullsplattor behölls, dock reparerades befintliga skador.
 
Lokalavskiljande väggar byggdes med skyddsklass 2.
 
EL samt ventilationssystem anpassades till den nya planlösningen.
 
Under produktionstiden var det hyresgäster samt pågående hotellverksamhet i fastigheten. Detta ställde höga krav på rent bygge samt att arbetet ej skulle vara störande.

OMFATTNING
900 kvadratmeter

BYGGTID
Maj 2015 - Augusti 2015

PROJEKTSUMMA
3,7 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Kungsleden Trekanten KB

PROJEKTETS ADRESS
Vendevägen 87, Danderyd

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                    Sten Georgsson
Platschef:                        Conny Aronsson
Projekteringsledare:     Sten Georgsson