wingelogo

KV LÖNNEN 24, STOCKHOLM

BESKRIVNING
Kv Lönnen 24 är en befintlig kontorsfastighet från 60-talet som i denna entreprenad skulle moderniseras.
 
I entreprenaden ingick komplett invändig rivning till i stort sett rå yta. Väggar och installationer revs i sin helhet. Byggnaden genomgick en omfattande asbestsanering.
 
De 9 planen utgörs till största delen av kontor där rumsbildningen utgörs av såväl cellkontor som öppna landskap.
 
Samtliga installationer byttes och fastigheten fick ett mer modernt installationssystem.
 
Efter ombyggnationen blev entréplanet konferens- och mötesplan med ett flertal konferensrum samt en gemensam lounge.
 
Ett av målen under denna ombyggnad var att bibehålla husets karaktär och atmosfär så att de som arbetar i byggnaden och besökande skulle kunna känna igen sig även efter ombyggnationen.
 
Fastigheten projekterades och producerades i enlighet med kraven för Miljöbyggnad silver.

OMFATTNING
Ca 7.500 kvadratmeter

BYGGTID
Oktober 2014 – Oktober 2015

PROJEKTSUMMA
63 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Utförandeentreprenad enl AB 04

BESTÄLLARE
Stoff AB

PROJEKTETS ADRESS
Sturegatan 13-15, Stockholm

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:              Martin Windolf
Platschef:                 Urban Nyhammar
Projektingenjör:      Niklas Georgsson