wingelogo

KONTOR LOVÖN, EKERÖ

BESKRIVNING
Objektet avsåg om- och tillbyggnad av en statligt ägd byggnad. Tillbyggnad ca 365 m2 och ombyggnad ca 105 m2 i befintligt hus.

Tanken med projektet var att tillskapa 12 st nya kontorsrum med tillhörande våtutrymmen, duschar och omklädnadrum.

Då verksamheten präglas av fysisk aktivitet låg stor vikt vid att tillskapa funktionella dusch- och omklädningsutrymmen.

Tillbyggnaden försågs med egen luftbehandlingsinstallation och elinstallation. För tillbyggnaden och den befintliga byggnaden installerades ny värmekälla.

I befintligt hus skapades det en ny grov-tvättstuga, grupprum och pausrum.

Utvändiga arbeten bestod av bergschakt och grundläggning för tillbyggnaden samt förläggning nya servisledningar för teknisk media försörjning (EL,VVS) samt avslutande, återställande markarbeten med nya parkeringsplatser.

Då sprängning ej fick ske var bergschakt tvunget att ske med sprängfria metoder.

Arbeten var tvungna att tidplaneras och utföras i etapper då verksamhet pågick i befintlig byggnad.

Projektet var säkerhetsklassat nivå 3.

OMFATTNING
Ca 500 kvadratmeter

BYGGTID
Juni 2014 – Maj 2015

PROJEKTSUMMA
Ca 10 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Fortifikationsverket

PROJEKTETS ADRESS
Rörbyvägen 20, Lovön

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Martin Windolf
Platschef:                        Jan-Erik Högback
Projekteringsledare:     Martin Windolf