wingelogo

FORTUM CAMPUS, LIDINGÖ

BESKRIVNING
Entreprenaden omfattade kontorsanpassningar av Fortums lokaler.
Man fick gå igenom alla ytor där stora delar skulle rivas och se över det som gick att behålla/lagas.
 
El/VVS installationerna fick ersättas samt kompletteras för att anpassas till den nya verksamheten.
 
Nytt pentry, ny kaffestation samt ny reception.
 
Alla ytskikt renoverades.
 
Entreprenaden delades upp i flera etapper för att verksamheten fortfarande skulle vara verksam. Detta ställde höga krav på oss som entreprenör att ta stor hänsyn till miljöarbetet och att ej störa pågående verksamhet.

OMFATTNING
5400 kvadratmeter

BYGGTID
December 2016 - Augusti 2017

PROJEKTSUMMA
31,5 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

PROJEKTETS ADRESS
Lidingövägen 115, 115 41 Stockholm

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Sten Georgsson
Platschef:                        Eric Wallin
Projekteringsledare:     Sten Georgsson