wingelogo

EURO ACCIDENT, DANDERYD

BESKRIVNING
Kontorsanpassning av lokal i två plan.
I entreprenaden ingick rivning och helt nya ytor för golv, väggar och tak.

Projektet inkluderade håltagning i bjälklag och uppförande av ny trappa för att öppna upp mellan våningsplanen. I övrigt uppfördes nya väggpartier för kontorsavgränsningar, konferensutrymmen med skjutväggar för avdelningsmöjligheter, utrymme för serverrum, toaletter och pentry.
 
Stort fokus lades på miljöhänsyn och säker-ställande att arbetet medförde minimala störningar för omkringliggande verksamheter.

OMFATTNING
1300 kvadratmeter

BYGGTID
Nov 2015 - Mars 2016

PROJEKTSUMMA
7 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Kungsleden Danderyd AB

PROJEKTETS ADRESS
Svärdvägen 3A, Danderyd

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                    Sten Georgsson
Platschef:                        Conny Aronsson
Projekteringsledare:     Sten Georgsson