wingelogo

HGA ROTTERDAM - EATERY, STOCKHOLM

BESKRIVNING
Uppdraget avser nybyggnad av Eatery´s nya restaurang.
 
Ett helt nytt storkök med serveringsdiskar och barer. Matsalen är luftig och rymlig, där glaspartierna kan skjutas undan och känsla av uteservering skapas inne. Samt invändiga glaspartier som ramar in serveringsdelen.
 
I projektet ingick dessutom ett miljörum för att hantera källsortering och ett nytt fläktrum uppfördes i källaren under storköket.
 
Samtliga installationer byttes och fastigheten fick ett nytt modernt installationssystem.
 
Hyresgästens ordinarie verksamhet pågick i de befintliga lokalerna under projektets genomförande så stort fokus lades på att minimera störningar för alla.

OMFATTNING
ca 600 kvadratmeter

BYGGTID
Mars 2021 – Augusti 2021

PROJEKTSUMMA
10,3 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enligt ABT06

BESTÄLLARE
Kungsleden AB

PROJEKTETS ADRESS
Hanövägen 18, Värtahamnen

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                   Magnus Wiberg
Platschef:                       Oscar EK
Projekteringsledare:    Magnus Wiberg
Install.samord:              Oscar Ek