wingelogo

CEDERVALLS, STOCKHOLM

BESKRIVNING
Kontorsanpassning för hyresgäst som hade befintliga lokaler på våningen ovanför.
Projektet inkluderade håltagning i bjälklag och uppförande av ny trappa av stål för att sammanbinda de båda våningsplanen.
 
Den nya kontorsdelen fick en öppen planlösning med ett platsbyggt pentry. Samtliga installationer monterades synliga och målades med kulörer i överensstämmelse med företagets grafiska profil.
 
Hyresgästens ordinarie verksamhet pågick i de befintliga lokalerna under projektets genomförande så stort fokus lades på att minimera arbetsmiljöstörningar

OMFATTNING
400 kvadratmeter

BYGGTID
December 2015 – Mars 2016

PROJEKTSUMMA
3 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Generalentreprenad

BESTÄLLARE
Aberdeen P-N Tobaksfabriken 2AB

PROJEKTETS ADRESS
Maria Skolgata 83,
118 53 Stockholm

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:              Sten Georgsson
Platschef:                 Niklas Georgsson
Bas:                           Johan Sjöstrand