wingelogo

VIKINGAVALLEN TÄBY IP, TÄBY

BESKRIVNING
Entreprenaden omfattade nyproduktion av byggnad innehållande omklädningsrum, duschrum, domarrum och konferensdel. Utanför byggdes ett trädäck.
 
Byggnadens konstruktion utgörs av platta på mark med en stomme av trä, tak och väggar platsbyggdes i lösvirke. För fläktrummet platsgjöts ett mellanbjälklag av betong.
 
Stort fokus lades på miljöhänsyn och säkerställande att arbetet medförde minimala störningar för omkringliggande verksamheter och bebyggelse.

OMFATTNING
305 kvadratmeter

BYGGTID
November 2016 - Mars 2017

PROJEKTSUMMA
6,7 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Generalentreprenad

BESTÄLLARE
Täby kommun

PROJEKTETS ADRESS
Hövdingavägen 2, 187 77 Täby

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Sten Georgsson
Platschef:                        Conny Aronsson
Projekteringsledare:      Sten Georgsson