wingelogo

TALLBOHOV IP, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad uppföra en nybyggnad av idrottsplatsbyggnad, fyra omklädningsrum, RWC, sjukrum, domarrum, inklusive ett klubbförråd med tillhörande pentry samt yttre anpassad miljö med gräsytor, planteringar, cykelplatser och handikapparkering i anslutning till byggnaden.
 
Byggnadens konstruktion utgörs av platta på mark med delar av stomme som platsgjutna betongväggar, samt ytterväggar och yttertak platsbyggs med lösvirke.
 
Byggnadens utformning ska stödja och uppfylla det krav som Järfälla kommun har på gällande uppbokningar och tillgänglighet av bollplaner/idrottsplatser samt tillhörande omklädningsbyggnader i kommunen.
 
Byggnaden byggs bredvid en befintlig skola som försörjer denna byggnad med fjärrvärme via kulvert.
 
Gestaltningen av byggnaden har varit viktig i projektet vilket visat sig bla. genom att elever på skolan fått vara med och bestämma färgvalen på byggnaden.

 

OMFATTNING
Ca 360 kvadratmeter

BYGGTID
September 2018 – Juni 2019

PROJEKTSUMMA
 Ca 11 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Järfälla kommun

PROJEKTETS ADRESS
Snapphanevägen 19, Järfälla

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                 Sten Georgsson
Platschef:                    Stefan Kirjonen          Projekteringsledare:  Pär Ivarsson