wingelogo

STORA WÄSBY TK, UPPLANDS VÄSBY

BESKRIVNING
Stora Wäsby Tennisklubb utökar tillsammans med Stora Wäsby Gård den befintliga tennishallen på gårdens marker med en ny tennishall innehållande två tennisbanor och tre padeltennisbanor.
 
Den nya hallen byggs intill den befintliga hallen och mellan dessa uppförs en ny servicedel innehållande café, lounge, kontor, omklädningsrum och ungdomsytor.
 
Hallen, med en stomme av stål, uppförs på en pålad platta på mark. Ytterväggar utgörs av sockelelement av betong kombinerat med plåtsandwichelement. Yttertaket utförs med trp-plåt med ovanpåliggande isolering och papp.
 
Den nya hallen värms med aerotemprar försörjda från en nyinstallerad bergvärmeanläggning. I servicedelen utförs golvvärme.
 
För att skapa en trevligare atmosfär och en bättre möjlighet för publik har tennisbanorna sänkts ned ca 1,2 meter i marken i förhållande till angränsande ytor.

OMFATTNING
Ca 3000 kvadratmeter BTA

BYGGTID
September 2019 – Augusti 2020

PROJEKTSUMMA
Ca 37 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Stora Wäsby Gård

PROJEKTETS ADRESS
Stora Wäsby, 194 37 Upplands Väsby

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Martin Windolf
Platschef:                        Oscar Ek
Projektingenjör:             David Kaplan
Projekteringsledare:     Martin Windolf