wingelogo

SOLBERGA BP, STOCKHOLM

BESKRIVNING
Entreprenad omfattar nybyggnad av en omklädningsbyggnad på en ny idrotts-anläggning. Byggnaden innehåller förutom omklädningsrum även teknikutrymmen för drift- och skötsel av idrottsanläggningen samt domarrum och offentliga toaletter.
 
Stockholms stad har stora problem med vandalisering av denna typ av anläggningar, så denna byggnad har projekterats och producerats med hållbarhet som fokus. Samtliga väggar är av platsgjuten betong och fasadbeklädnaden utgörs av fasadtegel. Undertaken har bytts från traditionella absorbenter till laserad träpanel.
 
Installationsmässigt försörjs byggnaden med fjärrvärme via en nyinstallerad växlare i undercentral samt via en ny luftbehandlings-anläggning.
 
Omklädningsrummen utförs helkaklade och kompletteras med omklädningsinredning i form av bänkar och kroklister mm.
 
Automatiska Heno-duschar installeras i duschutrymmen.

OMFATTNING
300 kvadratmeter

BYGGTID
November 2015 – Juni 2016

PROJEKTSUMMA
Ca 11 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Generalentreprenad enl AB 04

BESTÄLLARE
Stockholms stad, Fastighetskontoret

PROJEKTETS ADRESS
Lerkrogsvägen/Pliggvägen, Solberga

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                    Martin Windolf
Platschef:                        Jan-Erik Högback
Arbetsledare:                Marcus Teivonen