wingelogo

JÄRFÄLLA RC, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING
Järfälla Racketcenter är en nyproduktion av en idrottshall innehållande totalt 6 st padeltennisbanor och 3 st squashbanor.
 
I direkt anslutning till rackethallen byggs en servicebyggnad om ca 300 m2 i två plan som innehåller omklädning, kontor, café, styrelserum, behandlingsrum och teknikutrymmen.
 
Byggnaderna grundläggs på en fribärande pålad platta på mark och stommen utgörs av stålpelare och håldäcksbjälklag.
 
Fasaderna utförs i grålackerade plåtsandwichelement och yttertaket i svart takpapp.
 
Hela hallen förses med golvvärme som försörjs via fjärrvärme.
 
Hög kvalitet har genomsyrat hela projektet och en fri höjd om ca 10 meter vid padelbanorna har varit en förutsättning, vilket är 4 meter högre än padeltennisförbundets krav.

OMFATTNING
Ca 2600 kvadratmeter BTA

BYGGTID
Maj 2017 – Februari 2018

PROJEKTSUMMA
Ca 27 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Järfälla Racketcenter AB

PROJEKTETS ADRESS
Mjölnarvägen 1, Järfälla

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Martin Windolf
Platschef:                        Eric Wallin
Projekteringsledare:      Martin Windolf