wingelogo

EKERÖ TENNIS, EKERÖ

BESKRIVNING
Befintlig tennishall med två banor utförs med tillbyggnad av en ny tennishall bestående av 3 tennisbanor, 1 squashbana samt ny service- och gemensamhetsdel i 2 plan.
 
Innan tillbyggnaden påbörjades revs en del av befintlig byggnad samt ett antal utebanor i direkt anslutning till tillbyggnaden.
 
Hallbyggnaden utfördes med pålad grundläggning, delvis på plintar och delvis på platta på mark.
 
Hallkonstruktionen utgörs av stål- och betongstomme med yttervägg av plåtsandwichkassetter och yttertak av perforerad takplåt med ovanliggande isolering och tätskikt.
 
Den nya hallen anpassades för möjligheten för rörelsehindrade att spela tennis och bl a hiss installerades.
 
Under hela projektet har verksamhet bedrivits i den befintliga delen och anpassning av produktionsmetoder mm har gjorts därefter.

OMFATTNING
2.440 kvadratmeter

BYGGTID
Augusti 2015 – April 2016

PROJEKTSUMMA
Ca 17 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Ekerö Tennis AB

PROJEKTETS ADRESS
Björkuddsvägen 104
178 38 Ekerö

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                    Martin Windolf
Platschef:                        Jan-Erik Högback
Projekteringsledare:     Martin Windolf